FAQ

Een overzicht van vragen en antwoorden die relevant zijn voor de aanschaf van zonnepanelen.

FAQ

Meestgestelde vragen over de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen

Een zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit door middel van zonnecellen. Deze cellen absorberen lichtdeeltjes van de zon, waardoor elektronen in beweging komen en een elektrische stroom ontstaat. Zonnepanelen worden op daken van gebouwen geïnstalleerd om schone energie te produceren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Ze dragen bij aan de vermindering van schadelijke broeikasgasemissies.

Een omvormer is een essentieel onderdeel van een zonne-energiesysteem. Het zet de gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom. Daarbij optimaliseert het de energieopbrengst, bewaakt de systeemprestaties en waarborgt de veiligheid en betrouwbaarheid.

Het is mogelijk om zonnepanelen zelf te installeren. Het installeren van zonnepanelen omvat verschillende aspecten, waaronder dakbeoordeling, elektrische bekabeling, montagesystemen en aansluiting op het elektriciteitsnet. Als je ervaring hebt met elektrische installaties en bouwtechnieken, en je hebt voldoende kennis van de plaatselijke bouwvoorschriften en elektrische codes, kun je ervoor kiezen om zelf zonnepanelen te installeren. Het is echter sterk aanbevolen om een professional te raadplegen of een erkend installatiebedrijf in te schakelen.

Of je een vergunning nodig hebt om zonnepanelen te plaatsen, hangt af van de specifieke regelgeving en voorschriften in jouw lokale omgeving. In sommige gebieden zijn er geen vergunningen nodig voor residentiële zonnepanelen, terwijl in andere gebieden mogelijk bepaalde vergunningen of toestemmingen vereist zijn.

Het aantal zonnepanelen dat op jouw dak kan worden geplaatst, hangt af van de beschikbare dakoppervlakte, oriëntatie, schaduwval en lokale voorschriften. Onze professionele zonnepaneelinstallateur kan de optimale opstelling en het aantal panelen bepalen op basis van jouw specifieke situatie en energiebehoeften. Onze installateurs zijn professionals die een nauwkeurige analyse en advies kunnen geven.

In Nederland is de optimale oriëntatie voor een zonnepaneelinstallatie gericht naar het zuiden met een helling van ongeveer 30-35 graden. Dit betekent dat de zonnepanelen het meeste zonlicht kunnen opvangen gedurende het hele jaar. Echter, zonnepanelen kunnen ook goed presteren bij een oriëntatie tussen het zuidoosten en het zuidwesten. De totale opbrengst is dan iets lager maar de verdeling van de opbrengst is veel beter.

Zonnepanelen zijn zeker interessant in Nederland vanwege de financiële voordelen, milieuvoordelen en de mogelijkheid om energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Ze kunnen leiden tot besparingen op de energierekening, verminderen de uitstoot van broeikasgassen en verhogen de waarde van de woning.

Als jouw dak grotendeels in de schaduw ligt van gebouwen of bomen, kan dit de efficiëntie van zonnepanelen verminderen. Er zijn echter mogelijke oplossingen, zoals het trimmen of verwijderen van bomen, het optimaliseren van de positionering van de panelen en het gebruik van optimizer.

Bij het installeren van zonnepanelen op jouw woning kunnen aanpassingen nodig zijn aan zowel de woning als de elektriciteitsinstallatie. Dit omvat mogelijk een dakbeoordeling, aanpassingen aan de elektrische bekabeling, installatie van een omvormer en eventuele wijzigingen aan de elektriciteitsmeter en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Om de resultaten van jouw zonnepanelen af te lezen, kun je de omvormer gebruiken en een bijbehorende monitoringapp of online portal. De omvormer heeft meestal een display waarop je directe informatie kunt zien, zoals het totale vermogen en de opbrengst.

Het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt, hangt af van jouw energieverbruik, de beschikbare dakruimte en de prestaties van de zonnepanelen.

Ja, het is mogelijk om zelfvoorzienend te zijn met zonnepanelen, maar dit hangt af van verschillende factoren. Je moet jouw energieverbruik analyseren, de capaciteit van het zonnepanelensysteem bepalen en mogelijk energieopslag overwegen.

Vanaf 2023 wordt er geen btw meer geheven op zonnepanelen, wat neerkomt op een kostenbesparing van 21 procent. Daarnaast kun je profiteren van de salderingsregeling, waarbij je een gunstige prijs ontvangt voor de elektriciteit die je aan het elektriciteitsnet levert. Dit zijn voordelen die het investeren in zonnepanelen aantrekkelijk maken.

Het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gezin in Nederland ligt rond de 3.500 tot 4.000 kWh.

Zonnepanelen hebben over het algemeen een geschatte levensduur van 25 tot 30 jaar. Wat betreft de omvormer, heeft deze doorgaans een kortere levensduur dan de zonnepanelen, meestal rond de 10 tot 15 jaar.

Wp geeft het vermogen van een individueel zonnepaneel aan, kWp verwijst naar het totale vermogen van het zonnepanelensysteem en kWh wordt gebruikt om de hoeveelheid verbruikte of geproduceerde elektriciteit te meten.

Zonnepanelen werken ook op bewolkte dagen, zij het met verminderde efficiëntie. Ze kunnen nog steeds elektriciteit produceren bij diffuus licht, dat door de bewolking heen komt.

Sneeuw op zonnepanelen kan de energieproductie verminderen. Je kunt wachten tot de sneeuw smelt of voorzichtig de sneeuw van de panelen vegen.

Zonnepanelen kunnen helpen om de CO2-uitstoot te verminderen door elektriciteit op te wekken uit een hernieuwbare bron, de zon.

Zonnepanelen brengen over het algemeen geen extra risico met zich mee voor blikseminslag. Ze trekken de bliksem niet aan en fungeren eerder als passieve structuren.

Een thuisbatterij is een apparaat dat elektrische energie kan opslaan die wordt opgewekt door zonnepanelen of andere energiebronnen in een residentiële omgeving. Het vergroot de zelfvoorziening van elektriciteit.

Een 1-fase aansluiting heeft één stroomdraad en wordt vaak gebruikt in woningen met een lagere energiebehoefte. Een 3-fase aansluiting heeft drie stroomdraden en wordt gebruikt in grotere gebouwen en bedrijven met hogere energiebehoeften.

Ja, in veel gevallen is het mogelijk om teveel opgewekte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit wordt netto-metering genoemd.

Dit is het bekijken van de locatie of het project voordat de daadwerkelijke installatie plaatsvindt. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de voorstellen, kostenramingen en plannen in de offerte in lijn zijn met de werkelijke omstandigheden ter plaatse.

Op de installatiedag van zonnepanelen komt een team van installateurs naar jouw woning. Ze monteren de montagesystemen op het dak, plaatsen de zonnepanelen en sluiten ze aan op de omvormer. De omvormer wordt vervolgens verbonden met het elektriciteitsnet. Na het testen en controleren van het systeem, leggen de installateurs uit hoe het werkt en beantwoorden ze eventuele vragen. Het installatieproces kan meestal in één dag worden voltooid.

Salderen is een regeling waarbij de elektriciteit die je met je zonnepanelen opwekt en aan het elektriciteitsnet levert, wordt verrekend met de elektriciteit die je van het net afneemt.

Zonnepanelen leveren ook in de herfst en winter energie, zij leveren lagere hoeveelheden door kortere dagen en minder direct zonlicht. Desondanks blijven zonnepanelen waardevolle energie produceren, zelfs op bewolkte dagen, en dragen ze bij aan het verminderen van energieverbruik en kosten gedurende het hele jaar.

Ja, zonnepanelen kunnen invloed hebben op de WOZ-waarde van een woning. Ze worden gezien als een vorm van duurzame energieopwekking en kunnen de waarde van de woning verhogen.

Bij het overstappen naar een nieuwe energieleverancier met zonnepanelen is het belangrijk om te letten op de terugleververgoeding, de compatibiliteit met een eventuele slimme meter, het juiste energiecontract en de deelname aan de salderingsregeling.

Bij het aanvragen van een offerte voor zonnepanelen moet je letten op de systeemgrootte, kosten en financiering, garanties, installatieprocedure, opbrengstprognose, onderhoud, service en referenties.

Glas-glas zonnepanelen zijn een type zonnepaneelconstructie waarbij zowel de voorkant als de achterkant van het paneel uit glas bestaat. Ze bieden een langere levensduur, verbeterde duurzaamheid en bescherming tegen vocht en mechanische belasting.

Full-black zonnepanelen hebben als voordeel dat ze esthetisch aantrekkelijker zijn dan traditionele panelen. Ze hebben een volledig zwarte afwerking en kunnen naadloos integreren met verschillende daken en architecturale stijlen.

Monokristallijne zonnepanelen zijn gemaakt van monokristallijn silicium en hebben een egale zwarte of donkerblauwe kleur. Ze presteren goed onder verschillende lichtomstandigheden en hebben een hogere vermogensdichtheid.

Polykristallijne zonnepanelen zijn gemaakt van polykristallijn silicium en hebben een blauwe tint en gebroken glasstructuur. Ze zijn iets minder efficiënt dan monokristallijne panelen, maar zijn kosteneffectiever.

Amorfe zonnepanelen, ook bekend als dunne film zonnepanelen, zijn gemaakt van dunne lagen fotovoltaïsch materiaal op een substraat.

Bij Evectra hebben we bewust gekozen om geen lid te zijn van een garantiefonds. Dit omdat garantiefondsen vaak hoge kosten met zich meebrengen voor installateurs, die vervolgens aan de klanten worden doorberekend. 

Wat biedt een garantiefonds aan de klant? Eigenlijk niet veel meer dan wat we bij Evectra zelf al aanbieden: 

  1. Aanbetalingsgarantie: Een garantiefonds kan een deel van de aanbetaling dekken bij een faillissement van een aangesloten installateur. Bij Evectra vragen we helemaal geen aanbetaling voor de materialen die we voor je bestellen. Je betaalt pas een factuur na de installatie. 
  1. Fabrieksgarantie: Een garantiefonds kan ’toekomstige aanspraken op fabrieksgarantie’ garanderen. Bij Evectra kopen we uitsluitend producten in bij erkende leveranciers in Nederland, wat betekent dat je altijd fabrieksgarantie hebt op je zonnesysteem, zelfs als we niet meer zouden bestaan. 
  1. Geschillencommissie: Bij onenigheid met een installateur die is aangesloten bij een garantiefonds, kan een klant een beroep doen op hun geschillencommissie, wat een tijdrovend proces kan zijn. Bij Evectra streven we altijd naar uitstekende service en klantvriendelijkheid, en we doen er alles aan om eventuele problemen snel op te lossen. 

Bij Evectra streven we ernaar duurzame oplossingen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Daarom bieden we niet alleen de mogelijkheid om te kopen, maar kun je ze ook zonnepanelen huren, (hybride) warmtepompen huren en thuisbatterijen huren. 

Offerte zonnepanelen aanvragen

Klaar voor verduurzaming? Vraag een offerte aan

Onze vriendelijke zonnepaneel-adviseurs komen vrijblijvend bij je langs. In een afspraak van maximaal 60 minuten bepalen we de behoefte en bespreken we de mogelijkheden.